©

I know things you thought I didn’t know.

posted 18 hours ago with 0 notes  + reblog

Ang kapal kapal ng muka mo. Bakla kang hayop ka. Gagawa ka pa ng dahilan para lang makipaghiwalay. Peste kang hayop ka. I MAY NOT KNOW THE WHOLE STORY BUT ONE THING THAT IM SURE IS THAT NILOKO MO SIYA. SANA NAGPAKALALAKI KA NA LANG!

posted 1 day ago with 0 notes  + reblog

Stop trying to be the best man, aim to be the GOOD man.

posted 3 days ago with 0 notes  + reblog